ПРЕВЪРНЕТЕ ПОДА СИ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ИЗКУСТВОТО!

Поле на приложение:

 • Индустриални помещения
 • Складове
 • Цехове
 • Гаражи
 • Изложбени зали
 • Магазини
 • Болници
 • Лаборатории
 • Частни помещения

Защо епоксидно подово покритие?

 • запълва порите и капилярите в бетона
 • издържа на силен механичен натиск
 • лесни за почистване и поддръжка
 • висока защита: обработените повърхности са плътни, без пукнатини и пролуки
 • отлична механична и химична устойчивост
 • водо и влагоустойчивост
 • изобилие от възможности за дизайн

Цветове и декоративни техники

Покритията FLOOR EXPERT EP се произвеждат както във всички цветове от RAL системата, така и в други устойчиви нюанси според индивидуалните изисквания. Цветните чипс гранули, популярното покритие „Terazzo” или цветният кварц позволяват индивидуалния подход и постигането на модерен вид. Превърнете пода си в уникално произведение на изкуството!

Floor Expert EP

Лесна подготовка

Неравностите и слабо захванатите повърхностни слоеве трябва да бъдат премахнати от бетонната повърхност. Повърхността трябва да е почистена от масла, следи от гуми и други петна. Нашите експерти препоръчват механична обработка: шлайфане с диамантени дискове или бластиране. Прахта и свободните частици трябва да бъдат премахнати с прахосмукачка или четка. След подобна обработка порите и капилярите в субстрата трябва да бъдат ясно видими. След това пукнатините, порите и неравните части трябва да бъдат запълнени с епоксиден разтвор.

Изисквания за бетонния субстрат

Якост: > 1.5 N / mm2
Якост на натиск: min. 25 N / mm2
Влажност в бетона: < 4% в най-горните 4 см
Температура на бетона: > 3 °C над точката на оросяване

Application conditions

Mин. + 10 °C; макс. +30°C
Относителна влажност: макс. 75%, с подходяща вентилация
Не трябва да има конденз (обърнете внимание на точката на оросяване!)

Floor Expert EP 101

Двукомпонентен грунд на основата на епоксидни смоли, без съдържание на разтворители

Приложение:

Характеристики:

Опаковки:

Компонент A 16.7 кг
Компонент Б 8.3 кг
Покритие 62.5 m2 на слой

Компонент A 6.7 кг
Компонент Б 3.3 кг
Покритие 25 m2 на слой

Floor Expert EP 1013

Двукомпонентен икономичен грунд на основата на епоксидни смоли, без съдържание на разтворители

Приложение:

Характеристики:

Packaging:

Компонент A 15.4 кг
Компонент Б 4.6 кг
Покритие 50 m2 на слой

Floor Expert EP 310W

Двукомпонентен, водоразтворим завършващ слой на основата на епоксидни смоли

Приложение:

Характеристики:

Опаковки:

Компонент A 13.8 кг
Компонент Б 4.2 кг
Покритие 72 m2 на слой

Компонент A 4.6 kg
Компонент Б 1.4 кг
Покритие 24 m2 на слой

Floor Expert EP 311

Двукомпонентен завършващ слой на основата на епоксидни смоли, без съдържание на разтворители

Приложение:

Характеристики:

Опаковки:

Компонент A 20.2 кг
Компонент Б 4.8 кг
Покритие
Нанасяне с валяк: 85 m2 на слой;
Нанасяне с мистрия (1 mm): 20 m2.

Floor Expert EP 211

Двукомпонентно самонивелиращо се подово покритие на основата на епоксидни смоли

Приложение:

Характеристики:

Опаковки:

Компонент A 20.8 кг
Компонент Б 4.2 кг
Покритие
Приблизително 1.5 кг от смесените смоли / слой с дебелина 1 mm;
Смесени с кварцов пясък (1:0.5 pbw): 1.3 кг от смесените смоли (A+Б) / слой с дебелина 1 mm

Изберете перфектната подова система!

Когато избирате система за защита на подовете е важно да имате предвид различните нива на експлоатация, зависещи от механичното натоварване, на което е изложена подовата повърхност:

1) Ниско механично натоварване / частни гаражи, мазета, работилници, лаборатории, коридори, магазини, складове /

Система за защита LD1
Продукт
Метод на нанасяне
Консумация (кг/m2)
Грунд
EP 101 (1x)
валяк с къс косъм, четка или мистрия
0.3-0.5
Завършващ слой
EP 310 W (1-2 x)
валяк с къс косъм
0.2-0.3 (на слой)
Система за защита LD2
Продукт
Метод на нанасяне
Консумация (кг/m2)
Грунд
EP 101 (1x)
валяк с къс косъм, четка или мистрия
0.3-0.5
Завършващ слой
EP 311 (1-2 x)
валяк с къс косъм
0.2-0.3 (на слой)

2) Средно механично натоварване / гаражи, лаборатории, складове, производствени помещения/

Система за защита MD1
Продукт
Метод на нанасяне
Консумация (кг/m2)
Грунд
EP 101 (1x)
валяк с къс косъм, четка или мистрия
0.3-0.5
Самонивелиращ се основен слой с дебелина 0.8-1.2 mm
EP 311 (A+Б) : Floor Expert Quartz 1:0.2
Назъбена мистрия
1.45 кг смес (EP 311 : 1.2 кг; кварцов пясък 0.25 кг)

3) Тежко механично натоварване – гладък слой (дебелина на слоя 1.5 -3.0 mm) / складове, производствени помещения/

Система за защита HD1
Продукт
Метод на нанасяне
Консумация (кг/m2)
Грунд
EP 101 (1x)
валяк с къс косъм, четка или мистри
0.3-0.5
Самонивелиращ се основен слой с дебелина 1.5- 3.0 mm
EP 211 (A+Б) : Floor Expert quartz 0.1-0.6 - 1 : 0.5
Назъбена мистрия
2.0 кг / m2 от сместта на 1 mm дебелина (1.3 кг от смесените смоли (A+Б); 0.7 кг от Floor Expert quartz 0.1-0.6.

4) Тежко механично натоварване – противохлъзгаща подова повърхност с 4 mm дебелина / производствени помещения с т. нар. „влажни процеси“, обществени гаражи/

Система за защита HD2
Продукт
Метод на нанасяне
Консумация (кг/m2)
Грунд
EP 101 (1x)
валяк с къс косъм, четка или мистрия
0.3-0.5
Самонивелиращ се основен слой с дебелина 1.5- 3.0 mm
EP 211 (A+Б) : Floor Expert quartz 0.1-0.6 - 1: 0.5
Назъбена мистрия
2 кг смес с 1мм дебелина на слоя (EP 211 (A+Б) : 1.3 кг; Floor Expert quartz 0,1 - 0,5:0,7 кг).
Кварцов слой
Floor Expert quartz 0.3-0.9
посипка
6.0
Завършващ слой
EP 311 (1x)
валяк с къс косъм
0.7

Защитните системи Floor Expert EP накратко:

LD1
LD2
MD1
HD1
HD2
Дебелина
0.15-0.25 mm
0.3-0.5 mm
0.8-1.2 mm
1.5 -3.0 mm
2.0-4.0 mm
Метод на
нанасяне
Валяк (2x)
Валяк (2x)
Валяк/Мистрия
Назъбен валяк Валяк/мистрия/
Валяк/Мистрия/ Назъбен баляк
Дизайн
Лека текстура, силен гланц
Лека текстура, силен гланц
Гладък филм, силен гланц
Гладък филм, силен гланц
Груба повърхност, силен гланц

FLOOR EXPERT CONTACT

Ще използваме предоставената информация само за целите на кореспонденцията.


SKV

Helios Slovakia, s.r.o.

Rosinská 15/A, 01008 Žilina, Slovakia

Tel: +421 41 5177 100

DEU

Rembrandtin Deutschland GmbH

Siegufer 1, 53783 Eitorf, Deutschland

Tel: +49 2243 9498179

BIH

Helios BH d.o.o.

Zgoni bb, 88300 Čapljina, Bosnia and Hercegovina

Tel: +387 36 805939

IT

Helios Italia S.r.l. società unipersonale

Via Vittorio Veneto 87, 34170 Gorizia, Italy IT

Tel: +39 0481 594300

BG

Dixi o.o.d.

127 Stoletov Blv., 5301 Gabrovo

Tel: +359 66 800 993