DÖŞƏMƏNİZİ UNİKAL, TƏKRAROLUNMAZ BİR SƏNƏT ƏSƏRİNƏ ÇEVİRİN!

Tətbiq sahələri:

 • Sənaye zavodları
 • Anbarlar
 • Emalatxanalar
 • Qarajlar
 • Salonlar
 • Mağazalar
 • Xəstəxanalar
 • Laboratoriyalar
 • Özəl müəssisələr

Nəyə görə epoksid döşəmə örtüyü?

 • Beton səthindəki deşikləri və yarıqları doldurur
 • Güclü mexaniki təzyiqə tab gətirir
 • Asan təmizlənir və bərpa edilir
 • Yüksək gigiyena qoruyucusudur: örtüklənmiş səthlər tamdır, birləşmələr və boşluqlar yoxdur
 • Mükəmməl dərəcədə mexaniki və kimyəvi olaraq davamlıdır
 • Suya və rütubətə qarşı davamlıdır
 • Dizayn imkanları cəhətdən zəngindir

Rənglər və dekorativ üslublar

FLOOR EXPERT EP örtükləri RAL çalarlarında istehsal edilir, fərdi istəklərə əsasən isə digər stabil rəng çalarlarında da istehsal edilməsi mümkündür. “Terrazzo” görünüşlü məşhur rəngli fişlər və ya rəngli kvarslar fərdi memarlıq və müasir dizayn görünüşü üçün imkan yaradır. Döşəmənizi mükəmməl bir sənət əsərinə çevirin!

Floor Expert EP

Asan hazırlanma

Nahamar və zəif yapışmış səth qatları beton səthindən kənarlaşdırılmalıdır. Səth, hər cür yağlardan, qatran işarələnmələrdən və digər ləkələrdən təmizlənməlidir. Bizim mütəxəssislər mexaniki təmizlənməni məsləhət görürlər: almaz xovlayıcı ilə hamarlama və ya qum axını ilə səthi təmizləmə. Toz və laxlayan hissələr tozsoran və ya fırçadan istifadə erməklə kənarlaşdırılmalıdır. Bu təmizlənmədən sonra, substratdakı deşiklər və yarıqlar aydın olaraq görünür. Sonra yarıqlar, deşiklər və nahamar hissələr epoksid məhlulu ilə doldurulmalıdır.

Beton substrat üçün tələblər

Yapışma gücü: > 1.5 N/mm2
Sıxılma gücü: min. 25 N / mm2
Betonun nəmişliyi: < 4% yuxarı 4 sm-də 
Betonun temperaturu: > 3°C kondensasiya temperaturundan yuxarı

Tətbiqat şərtləri

Hava temperaturu və substratın temperaturu: min. +10°C; maks. +30°C
Nisbi rütubət: maks. 75%, müvafiq havalandırma ilə
Kondensasiya olmamalıdır (kondensasiya temperaturuna diqqət edin!)

Floor Expert EP 101

İki-elementli həlledicisiz epoksid qatran əsaslı astar

MƏQSƏD:

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

QABLAŞDIRMA

Element A 16.7 kg
Element B 8.3 kg
Yetərlidir hər təbəqə
üçün 62.5 m2

Element A 6.7 kg
Element B 3.3 kg
Yetərlidir hər təbəqə
üçün 25 m2

Floor Expert EP 1013

İki-elementli həlledicisiz epoksid qatran əsaslı astar

MƏQSƏD:

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

QABLAŞDIRMA:

Element A 15.4 kg
Element B 4.6 kg
Yetərlidir hər təbəqə
üçün 50 m2

Floor Expert EP 310W

İki-elementli su əsaslı epoksid təbəqə

MƏQSƏD:

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

QABLAŞDIRMA:

Element A 13.8 kg
Element B 4.2 kg
Yetərlidir hər təbəqə
üçün 72 m2

Element A 4.6 kg
Element B 1.4 kg
Yetərlidir hər təbəqə
üçün 24 m2

Floor Expert EP 311

İki-elementli həlledicisiz epoksid qatran əsaslı piqmentli üst təbəqə

MƏQSƏD:

XÜSUSİYYƏTLƏR:

QABLAŞDIRMA:

Element A 20.2 kg
Element B 4.8 kg
Yetərlidir
Təxminən hər təbəqə üçün 85 m2 (yayıcı ilə tətbiq etmə);

Floor Expert EP 211

İki-elementli özü-düzləşən epoksid qatran əsaslı döşəmə örtüyü

MƏQSƏD:

XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

QABLAŞDIRMA:

Element A 20.8 kg
Element B 4.2 kg
Yetərlidir
Tamamlanmamış: təqribən. 1,5 kg qarışıq qatran / 1 mm qat qalınlığı;
Kvars qumu ilə qarışdırılır (1: 0.5 pbw): 1,3 kq qarışıq qatran (A + B) / 1 mm qat qalınlığı.

MÜKƏMMƏL FLOOR EXPERT EP SİSTEMİNİZİ SEÇİN!

Döşəmələrin mühafizə sistemini seçərkən, döşəmə sahəsinin məruz qaldığı mexaniki təzyiqdən asılı olaraq müxtəlif istismar dərəcələrinin təsirini nəzərə almaq vacibdir:

1) Aşağı mexaniki yük / özəl qarajlar, zirzəmilər, emalatxanalar, laboratoriyalar, dəhlizlər, mağazalar, anbarlar /

Qoruyucu sistem LD1
Məhsul
Tətbiq üsulu
Sərfiyyat (kg/m2)
Astar
EP 101 (1x)
Qısa-tüklü yayıcı, fırça və ya mala
0.3-0.5
Üst qat
EP 310 W (1-2 x)
Qısa-tüklü yayıcı
0.2-0.3 (hər qat üçün)
Qoruyucu sistem LD2
Məhsul
Tətbiq üsulu
Sərfiyyat (kg/m2)
Astar
EP 101 (1x)
Qısa-tüklü yayıcı, fırça və ya mala
0.3-0.5
Üst qat
EP 311 (1-2 x)
Qısa-tüklü yayıcı
0.2-0.3 (hər qat üçün)

2) Orta mexaniki yüklər / qarajlar, laboratoriyalar, anbarlar, sənaye zavodları, ... /

Qoruyucu sistem MD1
Product
Tətbiq üsulu
Sərfiyyat (kg/m2)
Astar
EP 101 (1x)
Qısa-tüklü yayıcı, fırça və ya mala
0.3-0.5
Özünü düzləşdirən əsas qat qalınlığı 0.8-1.2 mm
EP 311 (A+B ) : Floor Expert kvarts 1:0.2
Dişli mala
1.45 kq qarışıq (EP 311: 1.2 kq; FE kvarts 0.25 kq)

3) Ağır mexaniki yüklər – hamar təbəqə (təbəqə qalınlığı 1.5-3.0 mm) / anbarlar, sənaye zavodları ... /

Qoruyucu sistem HD1
Məhsul
Tətbiq üsulu
Sərfiyyat (kg/m2)
Astar
EP 101 (1x)
Qısa-tüklü yayıcı, fırça və ya mala
0.3-0.5
Özünü düzləşdirən əsas qat qalınlığı 1.5-3.0 mm
EP 211 (A+B) : Floor Expert kvarts 0.1-0.6 - 1:0.5
Dişli mala
2 kg2 qarışığın hər 1 mm qalınlığı üçün (1.3 kq qarışıq qatran (A+B); 0.7 kq Floor Expert kvarts 0.1-0.6.

4) Ağır mexaniki yüklər – 4 mm qalınlığında sürüşməyə davamlı döşəmə səthi / “rütubətli proseslər” adlanan sənaye zavodları, özəl qarajlar ... /

Qoruyucu sistem HD2
Məhsul
Tətbiq üsulu
Sərfiyyat (kg/m2)
Astar
EP 101 (1x)
Qısa-tüklü yayıcı, fırça və ya mala
0.3-0.5
Özünü düzləşdirən əsas qat qalınlığı 1.5-3.0 mm
EP 211 (A+B) : Floor Expert kvarts 0.1-0.6 - 1:0.5
Dişli mala
2 kg2 qarışığın hər 1 mm qalınlığı üçün (1.3 kq qarışıq qatran (A+B); 0.7 kq Floor Expert kvarts 0.1-0.6.
Kvarts qatı
Floor Expert kvarts 0.3-0.9
yayım
6.0
Üst qat
EP 311 (1x)
Qısa-tüklü yayıcı
0.7

Floor Expert EP Mühafizə Sistemi bir baxşda:

LD1
LD2
MD1
HD1
HD2
Qalınlıq
0.15-0.25 mm
0.3-0.5 mm
0.8-1.2 mm
1.5-3.0 mm
2.0-4.0 mm
Tətbiq üsulu
Yayıcı (2x)
Yayıcı (2x)
Yayıcı/Mala
Yayıcı / Mala / iti uclu yayıcı
Yayıcı / Mala / iti uclu yayıcı
Görünüş
Yüngül tekstura, yüksək yapışqanlıq
Yüngül tekstura, yüksək yapışqanlıq
Hamar lent, yüksək yapışqanlıq
Hamar lent, yüksək yapışqanlıq
Qabar səth / yüksək yapışqanlıq

FLOOR EXPERT ƏLAQƏ

Biz, təqdim edilmiş məlumatdan yalnız məktublaşma məqsədilə istifadə edəcəyik.


SKV

Helios Slovakia, s.r.o.

Rosinská 15/A, 01008 Žilina, Slovakia

Tel: +421 41 5177 100

DEU

Rembrandtin Deutschland GmbH

Siegufer 1, 53783 Eitorf, Deutschland

Tel: +49 2243 9498179

BIH

Helios BH d.o.o.

Zgoni bb, 88300 Čapljina, Bosnia and Hercegovina

Tel: +387 36 805939

IT

Helios Italia S.r.l. società unipersonale

Via Vittorio Veneto 87, 34170 Gorizia, Italy IT

Tel: +39 0481 594300

BG

Dixi o.o.d.

127 Stoletov Blv., 5301 Gabrovo

Tel: +359 66 800 993