Məhdud Öhdəlik

internet səhifəsinə baş çəkərkən və ya səhifədə qeyd edilmiş hər hansı bir məlumatdan istifadə edərkən istifadəçilərin proqram təminatlarında, mobil telefonlarında və digər cihaz və ya tətbiqatlarında (viruslar da daxil olmaqla) yarana biləcək bütün ziyan və zərərlərə görə HELIOS HRVATSKA d.o.o. məsuliyyət daşımır. Bundan əlavə, HELIOS HRVATSKA d.o.o., internet səhifəsindən istifadə etmək nəticəsində və ya internet səhifəsində istifadə edə bilməmək bacarıqsızlığı səbəbindən yarana biləcək hər hansı bir növ zərərə görə də məsuliyyət daşımır. HELIOS HRVATSKA d.o.o., internet səhifəsini, tərzindən və səbəbindən asılı olmayaraq və ilkin xəbərdarlıq vermədən istənilən vaxtda dəyişmək hüququnu qoruyub saxlayır və bu cür dəyişiklik etmələrin nəticələrinə görə heç bir məsuliyyət öhdəliyinə malik deyil.

internet səhifəsindən istifadə edən istifadəçilər səhifədə dərc edilən məlumatlardan yalnız öz öhdəlikləri hesabına istifadə etməlidirlər. Nə HELIOS HRVATSKA d.o.o., nə də səhifənin yaradılmasında və dizaynında əmək sərf etmiş hər hansı bir digər qanuni və ya neytral şəxs, səhifədəki yenilənmələrə görə və buradakı məlumatlardan istifadə edərkən yarana biləcək zərərlərə, və digər növ yanlışlıqlar və ziyanlara görə, məlumat tərkibində olan məlumat boşluqlarına görə məsuliyyət daşımır.

internet səhifəsinə baş çəkərkən və ya səhifədə qeyd edilmiş hər hansı bir məlumatdan istifadə edərkən istifadəçilərin proqram təminatlarında, mobil telefonlarında və digər cihaz və ya tətbiqatlarında (viruslar da daxil olmaqla) yarana biləcək bütün ziyan və zərərlərə görə HELIOS HRVATSKA d.o.o. məsuliyyət daşımır. Bundan əlavə, HELIOS HRVATSKA d.o.o., internet səhifəsindən istifadə etmək nəticəsində və ya internet səhifəsində istifadə edə bilməmək bacarıqsızlığı səbəbindən yarana biləcək hər hansı bir növ zərərə görə də məsuliyyət daşımır. HELIOS HRVATSKA d.o.o., internet səhifəsini, tərzindən və səbəbindən asılı olmayaraq və ilkin xəbərdarlıq vermədən istənilən vaxtda dəyişmək hüququnu qoruyub saxlayır və bu cür dəyişiklik etmələrin nəticələrinə görə heç bir məsuliyyət öhdəliyinə malik deyil.Məlumat Məxfiliyi Siyasəti

Helios Qrupu (bundan sonra: prosesor, əlaqə: Radnička cesta 173D, Zagreb, epoçt: ) öz istifadəçilərinin məxfiliyinə hörmətlə yanaşır və müvafiq qanunvericilik qaydalarına uyğun olaraq onlayn formalar vasitəsilə əldə edilmiş bütün şəxsi məlumatları diqqətlə qorumağa can atır.

Səhifəmizin müəyyən hissələrində istifadəçilər könüllü olaraq öz şəxsi məlumatlarını (ad, ünvan, e-poçt və s.) bizə etibar edə bilərlər və biz də öz növbəmizdə bu məlumatların səhifəmizə daxil edilməsi məqsədi yekunlaşana kimi və ya lazım olan məlumatlar səhifəmizdən əldə edilənə kimi həmin məlumatları səhifəmizdə qoruyub saxlayayırıq. Şəxsi məlumatların qorunması üçün müvafiq texniki və təşkilati prosedürlərdən istifadə etməklə biz, şəxsi məlumatların səlahiyyətsiz olaraq əldə edilməsinin və ya açıqlanmasının qarşısını alırıq.

Əgər istifadəçi səhifəmizin əlaqə hissəsində öz şəxsi məlumatlarını qeyd edərsə, biz bu məlumatlardan yalnız məktublaşma məqsədilə istifadə edirik. Təəssüf ki, əgər istifadəçi öz əlaqə məlumatları ilə bizi təmin etmək istəməzsə, biz bu halda onun suallarını cavablandıra bilməyəcəyik.

Helios Qrupu nadir hallarda əldə edilmiş şəxsi məlumatların işlənməsi ilə əlaqədar müəyyən tapşırıqları, şəxsi məlumatların işlənməsi ilə əlaqədar müqaviləyə sahib olduğu öz müqavilə həmkarlarına həvalə edir. Bu həmkarlar əldə edilmiş məlumatı, Helios Qrup adından yalnız müəyyən edilmiş məqsədlər üçün və müvafiq qanunvericiliyə uyğun işləyib hazırlaya bilər. Helios Qrup tətbiqat proqramlarını Avropa Birliyi hüdudlarından kənarda istifadə etdikdə və ya şəxsi məlumatları Avropa Birliyi hüdudlarından kənarda yerləşən serverlərdə saxlamalı olduqda, o, təhlükəsizlik xəbərdarlığı kimi təminatçı ilə müqavilənin bir hissəsi olaraq təsdiq edilmiş standart müqavilə müddəalarından istifadə edir.

İstifadəçi istənilən zaman Helios Qrupdan onun şəxsi məlumatlarına daxil olmağı və dəyişiklik etməyi (işlənmə məhdudiyyətinə hörmətlə yanaşmaqla), məlumatın daşınılmasını (şəxsi rəy və müqavilə əsnasında) və ya şəxsi məlumatın silinməsini (bu müqavilənin qüvvədə olduğu müddət ərzində müqavilə üçün vacib məlumata tətbiq edilmir) xahiş edə bilər. İstifadəçi istənilən zaman onun şəxsi məlumatının işlənməsi barədə verdiyi şəxsi rəyini ləğv edə və ya bu məlumatlardan birbaşa marketinq məqsədləri ilə istifadə edilməsinə etiraz edə bilər. İstifadəçi mövzu hissəsinə xəbərdarlıq göndərməklə bunu həyata keçirə bilər: GDPR – Floor Expert – “Yaşayış yeri” epoçt ünvanımız:
və ya poçt ünvanımız: Helios Hrvatska d.o.o. (Floor Expert - GDPR), Radnička cesta 173D, Zagreb. Şəxsi məlumatlardan istifadəyə verilmiş razılıq rəyinin geri çəkilməsi, həmin rəydən imtina edilənə kimi həyata keçirilmiş işlənmələrə aid edilmir. Eyni zamanda, hər bir məlumat sahibi, əgər onun şəxsi məlumatlarının işlənməsinin müvafiq qanunvericiliyə zidd olduğunu hesab edərsə, birbaşa olaraq Məlumat Müvəkkilinə şikayət göndərmək hüququna malikdir.