urobte zo svojej podlahy jedinečné umelecké dielo!

Oblasti použitia:

 • Priemyselné závody
 • Skladovacie haly
 • Dielne
 • Garáže
 • Predvádzacie miestnosti
 • Predajne
 • Nemocnice
 • Laboratóriá
 • Privátne zariadenia

Prečo zvoliť epoxidový podlahový náter?

 • vypĺňa póry a kapiláry v betóne
 • odolný voči silnému mechanickému namáhaniu
 • jednoduché čistenie a údržba
 • vysoká hygienická ochrana: natrené povrchy sú kompaktné, bez spojov a medzier
 • vynikajúca mechanická a chemická odolnosť
 • vode a vlhkosti odolný
 • široká škála dizajnových možností

Farby a dekoratívne techniky

Nátery FLOOR EXPERT EP sa vyrábajú vo všetkých odtieňoch podľa vzorníku RAL, na želanie zákazníka je možné dodať aj ďalšie odtiene. Farebné črepiny – obľúbený vzhľad s názvom „terrazzo“ – alebo farebný kremeň umožňujú individuálnu architektúru a moderný dizajnový vzhľad. Urobte zo svojej podlahy jedinečné umelecké dielo!

Floor Expert EP

Jednoduchá príprava

Nerovnomerné a uvoľnené povrchové vrstvy je potrebné z betónových povrchov odstrániť. Plocha musí byť čistá a bez mastnôt, gumových šmúh a iných škvŕn. Naši odborníci odporúčajú úpravu mechanickou cestou – brúsením diamantovými frézami alebo otryskávaním. Prach a drobné častice sa musia odstrániť vysávačom alebo kartáčom. Na takto vyčistenej ploche musia byť zreteľne viditeľné póry a kapiláry. Následne musia byť praskliny, póry a nerovné časti vyplnené epoxidovou maltou.

Požiadavky na betónový podklad

Priľnavosť spojenia: > 1.5 N / mm2
Pevnosť v tlaku: min. 25 N / mm2
Vlhkosť betónu : 4 % v hornej 4 cm vrstve
Teplota betónu: >3 °C nad rosným bodom

Podmienky pri aplikácii náteru

Teplota vzduchu a teplota podkladu: min. +10 °C, max. +30 °C
Relatívna vlhkosť: max. 75 % pri dostatočnom vetraní
Nesmie dochádzať ku kondenzácii (venujte pozornosť rosnému bodu!)

Floor Expert EP 101

Dvojzložkový penetračný náter na báze epoxidovej živice, neobsahuje rozpúšťadlá

Použitie:

Vlastnosti:

Balenie:

Zložka A 16,7 kg
Zložka B 8,3 kg
Výdatnosť 62.5 m2 v jednej vrstve

Zložka A 6,7 kg
Zložka B 3,3 kg
Výdatnosť 25 m2 v jednej vrstve

Floor Expert EP 1013

Dvojzložkový penetračný náter na báze epoxidovej živice v ekonomickom balení, neobsahuje rozpúšťadlá

Použitie:

Vlastnosti:

Balenie:

Zložka A 15,4 kg
Zložka B 4,6 kg
Výdatnosť 50 m2 v jednej vrstve

Floor Expert EP 310W

Dvojzložkový, vodou riediteľný, krycí náter na báze epoxidovej živice

Použitie:

Vlastnosti:

Balenie:

Zložka A 13,8 kg
Zložka B 4,2 kg
Výdatnosť 72 m2v jednej vrstve

Zloûka A 4,6 kg
Zložka B 1,4 kg
Výdatnosť 24 m2 v jednej vrstve

Floor Expert EP 311

Dvojzložkový krycí náter na báze epoxidovej živice, neobsahuje rozpúšťadlá

Použitie:

Vlastnosti:

Balenie:

Zložka A 20,2 kg
Zložka B 4,8 kg
Výdatnosť:
Nanášanie valčekom: 85 m2 v jednej vrstve
Nanášanie hladítkom (vrstva 1 mm) : 20 m2.

Floor Expert EP 211

Dvojzložková samonivelačná podlahová hmota na báze epoxidovej živice

Použitie:

Vlastnosti:

Balenie:

Zložka A 20,8 kg
Zložka B 4,2 kg
Výdatnosť:
Bez piesku: približne 1,5 kg zmiešanej živice na vrstvu o hrúbke mm;
Zmes s kremičitým pieskom hmotnostný pomer 1:0,5 ): 1,3 kg zmiešanej živice (A+B) na vrstvu o hrúbke 1 mm.

VYBERTE SI NÁTEROVÝ SYSTÉM FLOOR EXPERT EP, KTORÝ JE PRE VÁS NAJLEPŠÍ!

Pri výbere systému pre ochranu podláh je dôležité posúdiť mieru využívania priestoru v závislosti na mechanickom namáhaní, ktorému je podlaha vystavená:

1) Nízka mechanická záťaž (privátne garáže, pivničné priestory, dielne, laboratóriá, chodby, predajne, skladovacie haly) /

Systém ochrany LD1
Výrobok
Spôsob aplikácie
Spotreba (kg/m2)
Penetračný náter
EP 101 (1x)
valček s krátkym vlasom, štetec alebo hladítko
0,3-0,5
Krycí náter
EP 310 W (1-2 x)
valček s krátkym vlasom
0,2-0,3 (na 1 vrstvu)
Systém ochrany LD2
Výrobok
Spôsob aplikácie
Spotreba (kg/m2)
Penetračný náter
EP 101 (1x)
valček s krátkym vlasom, štetec alebo hladítko
0,3-0,5
Krycí náter
EP 311 (1-2 x)
valček s krátkym vlasom
0,2-0,3 (na 1 vrstvu)

2) Stredná mechanická záťaž (garáže, laboratóriá, skladovacie haly, priemyselné závody atď. ) /

Systém ochrany MD1
Výrobok
Spôsob aplikácie
Spotreba (kg/m2)
Penetračný náter
EP 101 (1x)
valček s krátkym vlasom, štetec alebo hladítko
0,3-0,5
Samonivelačná hmota o hrúbke 0,8 – 1,2 mm
EP 311 (A+B) : Floor Expert Quartz 1:0,2
zubové hladítko
1,45 kg zmesi (EP 311:1,2 kg; FE Quartz 0,25 kg)

3) Silná mechanická záťaž – hladký povrch (vrstva o hrúbke 1,5 – 3,0 mm) – (skladovacie haly, priemyselné závody ) /

Systém ochrany HD1
Výrobok
Spôsob aplikácie
Spotreba (kg/m2)
Penetračný náter
EP 101 (1x)
valček s krátkym vlasom, štetec alebo hladítko
0,3-0,5
Samonivelačná hmota o hrúbke 1,5 –3,0 mm
EP 211 (A+B):Floor Expert Quartz 0,1 – 0,6 – 1:0,5
zubové hladítko
2,0 kg zmesi/m2 na vrstvu o hrúbke 1 mm (1,3 kg zmiešanej živice (A+B); 0,7 kg Floor Expert Quartz 0,1 –0,6.

4) Silná mechanická záťaž – protišmyková podlaha s vrstvou o hrúbke 4 mm (priemyselné závody s tzv. mokrými procesmi, verejné garáže atď. )

Systém ochrany HD2
Výrobok
Spôsob aplikácie
Spotreba (kg/m2)
Penetračný náter
EP 101 (1x)
Valček s krátkym vlasom, štetec alebo hladítko
0,3-0,5
Samonivelačná hmota o hrúbke 1,5 – 3,0 mm
EP 211 (A+B) : Floor Expert Quartz 0,1 – 0,6 – 1:0,5
zubové hladítko
2,0 kg zmesi/m2 na vrstvu o hrúbke 1 mm (1,3 kg zmiešanej živice (A+B); 0,7 kg Floor Expert quartz 0,1 –0,6.
Vrstva kremičitého piesku
Floor Expert quartz 0,3 – 0,9
ručný posyp
6,0
Krycí náter
EP 311 (1x)
valček s krátkym vlasom
0,7

Stručný prehľad ochranných systémov Floor Expert EP:

LD1
LD2
MD1
HD1
HD2
Hrúbka
0,15-0,25 mm
0,3-0,5 mm
0,8-1,2 mm
1,5 -3,0 mm
2,0-4,0 mm
Spôsob aplikácie
valček (2x)
valček (2x)
valček/hladítko
valček / hladítko / valček s tŕňmi
valček / hladítko / valček s tŕňmi
Vzhľad
ľahká textúra, vysoký lesk
ľahká textúra, vysoký lesk
hladký film, vysoký lesk
hladký film, vysoký lesk
drsný povrch, vysoký lesk

FLOOR EXPERT CONTACT

Používame iba informácie poskytnuté na účely korešpondencie.


SKV

Helios Slovakia, s.r.o.

Rosinská 15/A, 01008 Žilina, Slovakia

Tel: +421 41 5177 100

DEU

Rembrandtin Deutschland GmbH

Siegufer 1, 53783 Eitorf, Deutschland

Tel: +49 2243 9498179

BIH

Helios BH d.o.o.

Zgoni bb, 88300 Čapljina, Bosnia and Hercegovina

Tel: +387 36 805939

IT

Helios Italia S.r.l. società unipersonale

Via Vittorio Veneto 87, 34170 Gorizia, Italy IT

Tel: +39 0481 594300

BG

Dixi o.o.d.

127 Stoletov Blv., 5301 Gabrovo

Tel: +359 66 800 993