Правна информация

Уебсайтът съдържа обща информация за HELIOS HRVATSKA d.o.o. и свързаните с нея дружества, дейността на посочените дружества и техните продукти. Информацията се отнася за всички, които посещават уебсайта; моля, прочетете я внимателно. Използвайки уебсайта , потребителят потвърждава, че е приел и се съгласява с условията, предвидени в него.

Общи условия


Фирмени данни

Име на компанията: HELIOS HRVATSKA d.o.o.
Регистрационен номер: 080414654
Данъчен номер: 51925436571
Централа: Zagreb
Адрес на седалището: Radnička cesta 173D
Телефонен номер: +385 (0)1 2410 666
Факс: +385 (0)1 2405 512
E-mail:

Правна информация

Всички права запазени. Информацията се отнася до началната страница и всички подстраници на уебсайта Цялата информация и материали (текст и снимки) в уебсайта са защитени от авторското право и свързаните с него права и/или от права върху индустриалната собственост, притежавани от HELIOS HRVATSKA d.o.o. и/или свързаните с нея дружества. Потребителите могат да използват този уебсайт само за лична, нетърговска употреба. Използването на по друг начин, особено за търговски цели, е забранено.

Ограничено използване на информация и материали

Цялата информация и материали (текст и снимки) публикувани в уебсайта могат да бъдат възпроизвеждани само за нетърговски цели, като се запазват всички посочени предупреждения относно авторското право и свързаните права и/или правата върху индустриалната собственост. Информацията и материалите не трябва да се копират, възпроизвеждат или разпространяват по друг начин за търговски цели без изрично писмено разрешение от HELIOS HRVATSKA d.o.o. и/или свързаните с нея дружества.

Всяко копие или част от съдържанието на уебсайта трябва да бъде маркирано със знака на HELIOS HRVATSKA d.o.o. в съответствие с правилата за корпоративна идентичност - всички права запазени. Уебсайтът също така съдържа информация от трети страни и линкове към уебсайтове на трети страни, за чието съдържание HELIOS HRVATSKA d.o.o. не носи отговорност и не може да даде никакви гаранции относно тях. Когато посещавате и използвате посочените линкове към уебсайтове, отговорността на HELIOS HRVATSKA d.o.o. се изключва напълно.

HELIOS HRVATSKA d.o.o. може да променя тази правна информация по всяко време и тя е задължителна за потребителите в актуалната и форма; поради това се препоръчва на потребителите да се запознаят със съдържанието и при всяко посещение на уебсайта Забранено е използването на уебсайта в противоречие с правилата, предвидени в него. Потребител, който използва уебсайта в противоречие с правилата, установени в него, носи пълната отговорност за собствените си действия.

Ограничена отговорност

Цялата информация и материали за са само за информационни цели. HELIOS HRVATSKA d.o.o. има за цел предоставянето на точна, актуализирана и пълна информация в уебсайта , обаче не може да гарантира неговата прецизност и изчерпателност и не поема отговорност в това отношение.

Потребителите трябва да използват уебсайта и публикуваното съдържание в него на собствена отговорност. Нито HELIOS HRVATSKA d.o.o., н ито д руго юридическо или физическо лице, допринесло за създаването и дизайна на уебсайта или продължава да сътрудничи при неговите актуализации, носят отговорност за всякакви щети, които могат да възникнат при достъпа, ползването или невъзможността да се използва информацията в тези уебсайтове; за всеки вид грешка или пропуск в съдържанието му.

HELIOS HRVATSKA d.o.o. не носи отговорност за вредите (включително тези, причинени от вируси), които потребителят може да получи върху софтуер, мобилен телефон или друго устройство и/или приложение, използвано за достъп до посочения уебсайт, в резултат на посещение или използване на . В допълнение HELIOS HRVATSKA d.o.o. не носи отговорност за какъвто и да е друг вид щети, които могат да бъдат причинени в резултат на използването или невъзможността да се използва уебсайта HELIOS HRVATSKA d.o.o. си запазва правото да променя уебсайта по всяко време, по какъвто и да е начин и независимо от причината, без предизвестие, като не поема никаква отговорност за последствията от тези промени.