Декларация за поверителност на данните

Helios Group (оттук нататък: администратор, свържете се с: Radnička cesta 173D, Zagreb, имейл: уважава поверителността на потребителите и се ангажира внимателно да защитава личните данни, получени чрез онлайн формуляри, в съответствие с приложимото право.

В някои части на нашия уебсайт потребителите могат доброволно да ни поверят личните си данни (име, адрес, имейл и т.н.) В Helios Group ние ще използваме и съхраняваме лични данни до края на целта, за която сме ги получили или до оттегляне на съгласието за използване на лични данни. Чрез използването на подходящи технически и организационни процедури за защита на личните данни ще предотвратим неоторизиран достъп или разкриване на лични данни.

В случай, че потребителят е попълнил формуляра за връзка на нашия уебсайт, ще използваме предоставената информация само за целите на кореспонденцията. За съжаление, ако потребителят не иска да ни предостави данните за контакт, няма да можем да отговорим на неговия въпрос.

Helios Group понякога възлага определени задачи, свързани с обработката на придобити лични данни, на договорни партньори, с които има договор за обработка на лични данни. Тези партньори могат да обработват придобитите данни от името на Helios TBLUS d.o.o. за горепосочените цели и в съответствие с действащото законодателство. Когато Helios Group използва софтуерни инструменти или съхранява лични данни на сървъри извън Европейския съюз за други цели, тя използва одобрени стандартни договорни разпоредби като част от договора с доставчика на тези услуги като защитна мярка.

Потребителят може по всяко време да поиска от Helios Group достъп до неговите личните данни и тяхното коригиране (и в това отношение лимита за обработка), преносимост на данните (в случай на лично съгласие или договор) или изтриване на личните данни (не се прилага за данните, необходими за договора, за срока на неговата валидност). Потребителят може по всяко време да отмени даденото съгласие за обработка на лични данни или да възрази срещу използването на личните данни за целите на директния маркетинг. Потребителят трябва да направи това, като изпрати известие с тема/текст: GDPR – Floor Expert – Bulgaria на нашия електронен адрес: или по пощата на адрес: Helios Hrvatska d.o.o. (Floor Expert - GDPR), Radnička cesta 173D, Zagreb. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката на данните, която е извършена въз основа на съгласието до отмяната му. По същия начин всеки субект на данни има право да подаде жалба директно до Службата на комисаря по информацията , ако счита, че обработката на личните данни е в нарушение на приложимото право.