Pravno obaveštenje

Na veb lokaciji nalaze se opšte informacije o kompaniji HELIOS HRVATSKA d.o.o. i njenim pridruženim kompanijama, informacije o poslovanju navedenih kompanija i njihovim proizvodima. Ovo obaveštenje odnosi se na svako lice koje poseti veb lokaciju; molimo vas da ga pažljivo pročitate. Prilikom pristupa veb lokaciji , korisnik potrvrđuje da prihvata uslove koji su ovde navedeni i da se sa njima slaže.

Opšti uslovi i odredbe


Podaci o kompaniji


Ime kompanije: HELIOS HRVATSKA d.o.o.
Registarski broj: 080414654
Poreski broj: 51925436571
Sedište kompanije: Zagreb
Adresa kompanije: Radnička cesta 173D
Broj telefona: +385 (0)1 2410 666
Faks: +385 (0)1 2405 512
E-pošta:

Pravne informacije

Sva prava su zadržana. Obaveštenje se odnosi na matičnu stranicu i na sve podstranice na veb lokaciji . Sve informacije i sav materijal (tekst i slike) na veb lokaciji zaštićeni su autorskim i srodnim pravima i/ili pravima industrijske svojine koja su u vlasništvu kompanije HELIOS HRVATSKA d.o.o. i/ili njenih pridruženih kompanija. Korisnici mogu da koriste veb lokaciju isključivo u lične, nekomercijalne svrhe. Zabranjena je upotreba veb lokacije na bilo koji drugi način, a naročito u komercijalne svrhe.

Ograničena upotreba informacija i materijala

Sve informacije i materijal (tekst i slike) koji su objavljeni na veb lokaciji mogu se reprodukovati isključivo u nekomercijalne svrhe, uz zadržavanje svih navedenih upozorenja o autorskim i srodnim pravima i/ili pravima industrijske svojine. Navedene informacije i materijal ne smeju se kopirati, reprodukovati ili na drugi način distribuirati u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog odobrenja kompanije HELIOS HRVATSKA d.o.o. i/ili njenih pridruženih kompanija.

Svaka reprodukcija ili deo sadržaja veb lokacije moraju biti označeni znakom kompanije HELIOS HRVATSKA d.o.o., u skladu sa pravilima korporativnog identiteta – sva prava su zadržana. Veb lokacija takođe sadrži informacije trećih lica i veze ka veb lokacijama trećih lica, pri čemu kompanija HELIOS HRVATSKA d.o.o. nije odgovorna za njihov sadržaj i ne može dati nikakve garancije u vezi s njim. Ukoliko posećujete i koristite navedene povezane veb lokacije, odgovornost kompanije HELIOS HRVATSKA d.o.o. u potpunosti je isključena.

Kompanija HELIOS HRVATSKA d.o.o. može izmeniti ovo pravno obaveštenje u bilo kom trenutku i ono će biti obavezujuće za korisnike u trenutno važećem obliku; stoga se korisnicima preporučuje da se detaljno upoznaju sa njegovim sadržajem prilikom svake posete veb lokaciji . Zabranjena je upotreba veb lokacije koja je u suprotnosti sa ovde navedenim pravilima. Korisnik koji koristi veb lokaciju u suprotnosti sa ovde navedenim pravilima u potpunosti je odgovoran za svoje postupke.

Pravna odgovornost

Sve informacije i sav materijal na veb lokaciji isključivo su namenjeni u informativne svrhe. Kompanija HELIOS HRVATSKA d.o.o. posvećena je pružanju tačnih, ažuriranih i kompletnih podataka na veb lokaciji , ali ne može garantovati njihovu tačnost i potpunost i ne preuzima nikakvu odgovornost u tom pogledu.

Korisnici koriste veb lokaciju i sadržaj objavljen na toj veb lokaciji na sopstvenu odgovornost. Ni kompanija HELIOS HRVATSKA d.o.o. ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je doprinelo kreiranju i dizajniranju veb lokacije ili još uvek sarađuje na njenom ažuriranju, nisu odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati prilikom pristupa informacijama na ovim veb lokacijama, prilikom njihovog korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ili za bilo koju grešku ili propust u pogledu njihovog sadržaja.

Kompanija HELIOS HRVATSKA d.o.o. nije odgovorna za štetu (uključujući štetu uzrokovanu virusima) koju bi korisnik mogao da pretrpi na svom softveru, mobilnom telefonu ili bilo kom drugom uređaju i/ili aplikaciji koja se koristi za pristup navedenoj veb lokaciji, kao posledicu posete ili korišćenja veb lokacije . Pored toga, kompanija HELIOS HRVATSKA d.o.o. nije odgovorna za bilo koju vrstu štete koja može biti posledica upotrebe ili nemogućnosti upotrebe veb lokacije . Kompanija HELIOS HRVATSKA d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni veb lokaciju na bilo koji način i bez obzira na razlog, bez prethodnog obaveštavanja, i ne preuzima odgovornost za bilo kakve posledice tih modifikacija.