Jogi nyilatkozat

A weblap általános információkat tartalmaz a HELIOS HRVATSKA d.o.o. és a társult vállalatokról, nevezett vállalatok tevékenységéről és termékeiről. A nyilatkozat a weblap minden látogatójára vonatkozik; kérjük, figyelmesen olvassa el. A használatával a felhasználó tanúsítja, hogy elfogadja az itt közétett feltételeket és egyetért azokkal.

Általános felhasználási feltételek


Dati aziendali


Cég neve: HELIOS HRVATSKA d.o.o.
Regisztrációs szám: 080414654
Adószám: 51925436571
Jegyzékszám: Zagreb
Központ: Radnička cesta 173D
Székhely: +385 (0)1 2410 666
Telefon: +385 (0)1 2405 512
E-mail:

Jogi információ

Minden jog fenntartva. A nyilatkozat a weblapra és összes aloldalára vonatkozik. A weblapon levő minden információt (szöveget és képeket) védi a szerzői jog, kapcsolódó jogok, illetve az ipari tulajdonjogok, melyek tulajdonosa a HELIOS HRVATSKA d.o.o., illetve a vele társult vállalkozások. A felhasználók a weblapot kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra használhatják. A weblapot bármely más módon, különösen üzleti céllal tilos használni.

Az információ és anyagok korlátozott használata

A weblapon közzétett minden információt és anyagot (szöveget és képeket) csak nem kereskedelmi céllal szabad reprodukálni, a szerzői jogra, egyéb kapcsolódó jogokra, illetve ipari tulajdonjogokra vonatkozó figyelmeztetések megtartásával. Az említett információkat és anyagokat kereskedelmi céllal a HELIOS HRVATSKA d.o.o., illetve a vele társult vállalatok kifejezett, írásbeli engedélye nélkül tilos másolni, reprodukálni vagy más módon terjeszteni.

Minden reprodukciót vagy a weblap tartalmának bármely részét meg kell jelölni a HELIOS HRVATSKA d.o.o. jelzéssel, a társaság identitására vonatkozó szabályoknak megfelelően – minden jog fenntartva. A weblap tartalmaz harmadik féltől származó információkat és harmadik fél weblapjára mutató hivatkozásokat is; a HELIOS HRVATSKA d.o.o. nem felel ezek tartalmáért, és ebben a tekintetben semmilyen garanciát nem vállal. Az említett hivatkozott weblapok felkeresése és használata esetén a HELIOS HRVATSKA d.o.o. felelőssége teljes mértékben ki van zárva.

A HELIOS HRVATSKA d.o.o. jelen jogi nyilatkozatot bármikor megváltoztathatja, és a felhasználókra az aktuális változat vonatkozik kötelező érvénnyel; ezért azt javasoljuk, hogy a felhasználók a weblapon tett minden látogatáskor ismerkedjenek meg alaposan a tartalmával. A weblap az itt lefektetett szabályoktól eltérő használata tilos. A weblapot az itt lefektetett szabályoktól eltérően használó személyek teljes mértékben felelősséggel tartoznak cselekedeteikért.

Korlátozott felelősség

A weblapon található minden információ csak tájékoztató célú. A HELIOS HRVATSKA d.o.o. elkötelezett amellett, hogy pontos, naprakész és teljes adatokat adjon közre a weblapon, azonban nem tudja garantálni az adatok pontosságát és teljességét, és ebben a tekintetben semmilyen felelősséget nem vállal.

A felhasználók a weblapot és a nevezett weblapon közzétett információt saját felelősségükre használhatják. Sem a HELIOS HRVATSKA d.o.o., sem bármely más jogi vagy természetes személy, aki a weblap létrehozásában és grafikai kialakításában részt vett, vagy frissítésében továbbra is részt vesz, nem felel semmilyen olyan káresetért, mely a weblapokon található információhoz való hozzáférésből, használatából, illetve abból ered, ha az információt nem tudja használni, illetve bármilyen fajta hibából vagy a tartalom hiányosságából fakad.

A HELIOS HRVATSKA d.o.o. nem felelős olyan károkért, melyeket a felhasználó szoftvere, mobiltelefonja vagy bármely más a weblap megtekintéséhez használt eszköze, illetve alkalmazása a weblap felkereséséből vagy használatából eredően szenved (ideértve a vírusok által okozott károkat is). Ezenkívül a HELIOS HRVATSKA d.o.o. nem felel semmilyen másfajta kárért sem, mely a weblap használatából, illetve abból ered, ha a weblapot nem tudták használni. A HELIOS HRVATSKA d.o.o. fenntartja a jogot arra, hogy a weblapot bármikor, bármilyen okból és módon, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, és semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen változtatások következményei miatt.