Izjava o zaštiti podataka

Helios Grupa (u daljnjem tekstu: kontrolor, kontakt: Radnička cesta 173D, Zagreb, email: poštuje privatnost naših korisnika i obavezuje se pažljivo štititi osobne podatke dobivene putem internetskih obrazaca u skladu s primjenjivim zakonom.

Na određenim dijelovima naše internetske stranice, korisnici nam mogu dobrovoljno povjeriti svoje osobne podatke (ime, adresa, email itd.) U Helios Grupi ćemo osobne podatke koristiti i pohranjivati do kraja svrhe za koju smo osobne podatke prikupili ili dok korisnik ne povuče svoju suglasnost. Korištenjem prikladnih tehničkih i organizacijskih postupaka za zaštitu osobnih podataka, spriječit ćemo neovlaštene pristupe ili objave osobnih podataka.

U slučaju da korisnik ispuni kontaktni obrazac na našoj internetskoj stranici, pružene ćemo podatke koristiti samo u svrhu dopisivanja. Nažalost, ako nam korisnik ne želi pružiti kontaktne detalje, nećemo moći odgovoriti na njegovo pitanje.

Helios Grupa povremeno određene dužnosti povezane s obradom stečenih osobnih podataka povjerava ugovornim partnerima s kojima ima ugovor o obradi osobnih podataka. Ti partneri smiju obrađivati stečene podatke u imenu Helios Grupe samo u gore navedene svrhe i u skladu s važećim zakonodavstvom. Kad Helios Grupa koristi programsku opremu ili pohranjuje podatke na poslužiteljima izvan Europske Unije u druge svrhe, kao dio ugovora s pružateljem tih usluga, Helios Grupa koristi odobrene standardne ugovorne odredbe kao zaštitne mjere.

Korisnik može u bilo kojem trenutku od Helios Grupe zatražiti pristup svojim podacima i njihovo ispravljanje (te u tom pogledu ograničenje obrade), prenosivost podataka (u slučaju osobnog pristanka ili ugovora) ili brisanje svojih osobnih podataka (to se ne primjenjuje na podatke potrebne za ugovor, za vrijeme trajanja njegove valjanosti). Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati svoj pristanak na obradu osobnih podataka ili podnijeti prigovor na korištenje njegovih podataka u svrhu izravnog oglašavanja. Korisnik će to učiniti slanjem obavijesti s predmetom poruke/tekstom: GDPR – Floor Expert – Croatia na našu elektronsku adresu: ili poštom na adresu: Helios Hrvatska d.o.o. (Floor Expert - GDPR), Radnička cesta 173D, Zagreb. Povlačenje pristanka ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se je izvršila na osnovi pristanka do njegovog povlačenja. Jednako tako, svaki nositelj podataka ima pravo podnijeti žalbu izravno povjereniku za informiranje ako smatra da obrada njegovih podataka predstavlja kršenje primjenjivih zakona.